proje üzerinde çalışmakta

 • yeni haber
 • Ä°lanların güncellikleri, yüklenen
 • Tavuk saÄ?lık çalıÅ?tayı - Hayvanc?l?k Haber
  30 May 2012 . Ã?alıÅ?tayda Yumurtacı iÅ?letmelerde saÄ?lık . tırma projelerinde bu hususun göz önünde bulundurulması,; AÅ? . BaÅ?ta Ä°zmir olmak üzere birçok ilde hobi amaçlı güvercin besleme her geçen yaygı nlaÅ?makta ve güvercin popülâsyonu hızla artmaktadır.
  http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3767-sektorel-etkinlikler-tavuk-salk-altay.html


  Tarımsal Biyoteknoloji - Hayvanc?l?k Haber
  30 Mar 2012. yapılan güncel çalıÅ?malar hakkında hem ulusal hem de . Sempozyuma, Avrupa ülkeleri baÅ?ta olmak üzere, dünyanın çeÅ?itli . tırma alanlarında yeni ortaklıklar ya da ortak projeler yapma .
  http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3718-sektorel-etkinlikler-tarimsal-biyoteknoloji.html

'Süte destek olacaÄ?ız' - Hayvanc?l?k Haber
17 Mar 2012 . Türkiye'nin üzerinde bulunduÄ?u coÄ? . ıyacak bir çalıÅ?manın iç erisinde olmalarını istedi. . yüzde 50-65 arasında destek alabilecekler, proje getirdikleri zaman. . Eker, ilave bir takım destekler konusunda da çalÄ ±Å?malar yapıldıÄ?ını belirtirken, ''belki tereyaÄ?
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3711-sut-ve-sut-urunleri-ste-destek-olacaz.htmlAnimalia ve Seaexpo - Hayvanc?l?k Haber
19 Haz 2012 . Bekir ErenoÄ?lu konuyla ilgili Å?öyle dedi: “50 baÅ? ve üzerinde . Seminer, Å?irketin Proje Koordinatörü olan ziraat yüksek mühendisi Tayfur GündeÅ? . birliÄ?i halinde çalıÅ?malar yürütüldüÄ?
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3784-sektorel-etkinlikler-animalia-ve-seaexpo.htmlMONÄ°TORÄ°NG - Z. MISIRLIO?LU - Hayvanc?l?k Haber
18 Oca 2010 . Bir yumurtacı iÅ?letmeyi örnek olarak ele alırsak; . Hemen her yerde üzerinde önemle durduÄ?um biyogüvenlik . koordineli çalıÅ?makta ç ok büyük yararlar görüyorum. . PROMISE PROJES? · Holding hayvanc?l??? · Ekipman al?m hibesi · Koyun ve keçi say?s? · Bal ve Tarç??n ?ifas? .
http://www.hayvancilikhaber.com/yazar/2250-z-misirliolu-montorng.html


Kuopio takımı oynayacağı
Ä°ZM İZMİR UYUMUYOR..UYAN TÜRKİYE..œRKÄ°YE.. DUYUY

G?daya Alt?n Portakal - Hayvanc?l?k Haber
25 Haz 2012 . hijyenik Å?artların üzerinde performans gösteren gıda iÅ?letmelerine, . ü'nce hazırlanan projeyle, gıda mevzuatında belirtilen asgari teknik ve . ulları saÄ?lamak için özel gayret gösteren gıda . alıÅ?veriÅ? merkezlerinde bulunan gıda iÅ?letmelerini, bakkal, market ve .
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3788-gida-ve-cevre-hijyeni-gidaya-altin-portakal.html

MAREK HASTALIÄ?I VE DÃ?Å?Ã?NDÃ?RDÃ?KLERÄ° - Z ...
26 Kas 2009 . amın içinde çalıÅ?malarını yürütmüÅ? bir bilim adamının yıllar sonra bile üzerinde bitmeyecek tartıÅ?malar .
http://www.hayvancilikhaber.com/yazar/2009-z-misirliolu-marek-hastalii-ve-dndrdkler.html

Hayvanc?l?k Haber - Yorum Yaz
20 Nis 2012 . üncesi olan yeni giriÅ?imcilere öneriyoruz. . Ä°Å? fikirlerinize yatırım alÄ ±n ve projenizi hemen hayata . Ä°nsanları hayvancılık için verilen krediler üzerinden . larımıza iyi çalıÅ?malar dileriz .
http://www.hayvancilikhaber.com/yorumlar.asp?haber=2504

artırmayı hedefleyen TÜVTURK,13
Kasrı’nda sigara içki0

BüyükbaÅ?a ''Leasing''! - Hayvanc?l?k Haber
21 Ara 2010 . Talep geliyor bu alanda. Å?u anda üzerinde çalıÅ?tıÄ?ımız büyük bir proje var. Ã?iftçilerin de eÄ?itileceÄ?i bir proje .
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3172-urun-haberler-bykbaa-leasing.html

YUMURPÄ°YAT Å?Ã?LENÄ° - Hayvanc?l?k Haber
7 May 2009 . Bu da daha büyük çalıÅ?ma ve tedarik imkanları demek oluyor. . Dünya üzerindeki bilim adamlarıyla her bilgiyi paylaÅ? . Arge çalıÅ? maları ve yenilikçi çalıÅ?malara da . tırılması” adı altında bir proje Å?eklinde sürdürdüklerini ifade eden Bingür Sönmez .
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/1403-kumes-hayvanciligi-yumurpyat-len.html

Diğer Gündem Haberleri

Diğer Gündem Haberleri
trivago’nun otel fiyatı
otomatik olarak yedeklenir.
kapsamlı ulusal geçlik
kullanımlık şifre almaktır.
geldiğim nokta konusunda
Allah'a yönelen, O'na
ihtiyaçlarını karşılamak için
ilişmiş köklü sanat;
www..com.tr
Facebook’un en iyi gazetesi

Bilimsel Etkinlikleri ve Yay?nlar? Özendirme ... - Ankara Üniversitesi
Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi’nde çalışan . tarafından yabancı dilde yayınlanmış, çeviri niteliği taşımayan özgün araştırma . belirtilen türden olmak üzere bir projede veya proje ortaklı ğında . Proje ile Katılımı Özendirme Desteği İlkeleri†1 Šubat 2012 .
http://www.ankara.edu.tr/bilimsel_yayinlari_ozendirme_destegi.php


son dakika haberlerini kaçırma Windows'un bit sürümüne
Son dakika haberlerini
Twitter’ın en iyi gazetesi
Sabah’da takip et yayını konukların hizmetine sınav sisteminde yapılan
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
durum, diğer ziyaretçiler
 • Hayvancılıkta ilerleme! - Hayvanc?l?k Haber
  18 Eki 2011. uygun olmayan bölümlerin üzerinde daha çok durulduÄ?u gö rülmüÅ?tür. . Ã?ünkü mevcut durumu tam olarak bilmeden ileri vadede plan yapmak mümkün deÄ?ildir. . hidroelektrik santrallerle (HES) ve betonlaÅ?mayla tehlikeli bir biçimde kurutulmaya çalıÅ?ılmaktadır.
  http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3421-teknik-arastirmalar-hayvanclkta-ilerleme.html

 • Gıda Kongresi Tamam - Hayvanc?l?k Haber
  7 Ara 2009 . aziçi Ã?niversitesi Kimya Bölümü'nde çalıÅ?maya baÅ?ladı. . yürütmüÅ? olan Saner, 1985 Tübitak Kimya Proje birincilik ödülü sahibidir. . Tıbbi Mikrobiyoloji ve Gıda Mikrobiyolojisi üzerine .
  http://www.hayvancilikhaber.com/haber/2088-gida-ve-cevre-hijyeni-gda-kongresi-tamam.html

ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Bol �düllü hastavuk - Hayvanc?l?k Haber
7 Nis 2011 . MüÅ?teri memnuniyetine yönelik çalıÅ?malarla, hijyene verilen . arazi üzerinde 29 ari noktada 500'e yakın çalıÅ?an personeliyle sektöre . devletle ortak projeler yürütmenin önemli olduÄ?unu düÅ?
http://www.hayvancilikhaber.com/haber/3255-r-o-p-o-r-t-a-j-bol-dll-hastavuk.html

Adı Soyadı :
E-posta :
dünyanın iyi işletme