katlı binalarda kullanacak.

Hem?in Mimarisinde Kullanilan Malzemeler: - Yöremizde El Sanatlar? ...
15 Mar 2012 . Nemli yerlerde kullanilan kerpic tugla ve sivanin analizinde . Hemsinde bina veya köprülere bakarsaniz bir eserin hangi ekölün elinden ciktigini . Dökme/ Atma: Zemin katla birinci kat aras?na 1 metre arayla at?lan, dökülen, .
http://www.hemsinliyiz.biz/index.php?page=Thread&threadID=19708Turkish Central Bank HQ - [PROJE]
24 katli bir bina,da yüksek apartman olabilir, ne gökdeleni 24 katla, s?radan . Stratejik olarak bakarsak, bogazin korunmasi icin kullanilan fuzelerin bogaza .
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=385515?MAR YÖNETMEL??? - Ankara Büyük?ehir Belediyesi
biçimde kullanmas?, imar hizmetlerine sürat ve kolayl?k getirmesi temennileriyle, yeni yö- netmeli?in . M.8 - Özürlüler ?çin Umumi Binalar ?le Kamusal, Çal??ma, .
http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/Imar/Imar_yonetmelik/imar.pdf

En yüksek bina 24 metre olacak - Sabah
3 Haz 2012 . Baz? bölgelerde en yüksek bina 4-8 katla s?n?rland?r?l?rken, ticaret ve turizm . 20 May?s ?? ya?ant?n?zda yarat?c?l???n?z? istedi?iniz gibi kullanarak .
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/06/03/yenisehirde-sifir-trafik-vizyonu


göre ayda TL
Ä°ZM İZMİR UYUMUYOR..UYAN TÜRKİYE..œRKÄ°YE.. DUYUY

Melih Bayram Dede » Türk Telekom, gözünü yükseklere dikti
5 ?ub 2012 . 192 metre ile Ankara'n?n en yüksek ofis kulesi olacak bina, mimari yap?s?, sahip oldu?u ak?ll? bina sistemleri ve çevre dostu özellikleriyle . Ya?mur suyu da kullan?lacak. . 3?Ü ZEM?NDE 36 KATLA GÖ?E YÜKSELECEK .
http://www.melihbayramdede.com/turk-telekom-gozunu-yukseklere-dikti.html

OTOPARK YÖNETMEL???
a) Bina otoparklar?: Bir binay? çe?itli amaçlar için kullanan özel ve tüzel ki?ilere ait ula??m ve ta??ma araçlar? için, bu binan?n içinde veya bu binan?n oturdu?u .
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20365.html

Sat?l?k Bina - Geyve Ticaret - Geyve Rehber Emlak Oto Eleman ilan
Sat?l?k Bina - SAKARYA / GEYVE. Sat?l?k Bina, ilan kodu: 1,15714141152012E+ 15 . bodrum katla birlikte 3 katl? betonarme müstakil bina, ayr?ca arsa tapusu , in?aat . ve projeli olarak belediyeden yap? kullanma ruhsat? bulunan bina sat?l?kt?r.
http://www.geyveticaret.com/index.asp?H=EMLAK_Satilik%A0Bina_-_SAKARYA_/_GEYVE&anka.wesscom=ilandetay&ilan=10&il=54&ilce=653

tarafından İstanbul’un hızlı13
verilmektedir.Otelin odalarında sigara0

Apartman Is? Payla??m (?s? pay ölçer) Sistemleri Hakk?nda ...
15 Eki 2010 . Bu olaydan muzdarip veya bu sistemleri kullanan arkada?lar?n fikirlerini payla?mas?n? . Mevcut binalarda Pay Ölçer kullan?m? zorunlu de?ildir. 5627. . Siz hiç zemin katla üst ve ara kat?n ayn? fiyata sat?ld???n? duydunuz mu?
http://forum.donanimhaber.com/m_43778463/tm.htm

?MAR YÖNETMEL??? - Konya Büyük?ehir Belediyesi
Yap? kullanma izni olmayan binalar izin al?nana kadar elektrik, su tesis ve . c) Asma kat: Zemin kat iç yüksekli?i en az (5.00) m. olan ve zemin katla birlikte .
http://www.konya.bel.tr/mevzuat/13.pdf

Diğer Gündem Haberleri

Diğer Gündem Haberleri
kendi gelecekleri ilgili
7’den 70’e herkes
Analistlerinin yazdığı makaleleri
yaralayan saldırgan, polisle
modellerinde sunduğu yüzde
güreşçimiz Rıza Kayaalp,
Yüksek Mimar Turgut
Soldier Sorunlar Yaşıyorum
www..com.tr
Facebook’un en iyi gazetesi

Kültür Merkezi [Site Haritas?] - Mimarl?k Forumu
Bu fonksiyondaki projelerde genellikle tek bir bina içinde i?leyen konseptler beklenir. . Ancak bu kütleler belki yeralt?ndaki bir katla belki üst katlarda . Büyük ölçekli yap?larda yap?y? kullanacak insanlar için bir ak??kanl?k .
http://www.mimarlikforumu.com/archive/index.php/t-11812.html


son dakika haberlerini kaçırma yeni dönemi başlatan
Son dakika haberlerini
Twitter’ın en iyi gazetesi
Sabah’da takip et ilgili bilgilere çok olan Jandarma Uzman
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
göre, kampüs dışındaki
  • 22 bildiri O?uz Demirarslan 11
    13 Nis 2012 . Çat?, binalar?n üstünü örtmek için yap?lan ancak, strüktürün ve estetik alg?n?n önemli bir bölümüdür. Mekân?n bina . Bu durumda yasa ve yönetmelikler de terasa el atm??, son katla . Daha geçirimsiz toprak cinsi kullanmak, .
    http://www.catider.org.tr/pdf/sempozyum6/22.pdf

  • Kars Müzesi Müdürlü?ü - TC KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER ...
    Bodrum katla beraber 3 (üç) kat ve 7 (yedi) ana bölümden meydana gelen Müze binas?n?n hizmette kullanma aç?s?ndan; . kuzey tarafta bina duvar?na biti?ik vaziyette kendine ayr?lm?? özel ray sisteminin üzerinde; Do?unun Kurtar?c?s? Büyük .
    http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43857/kars-muzesi-mudurlugu.html

ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

BETONARME VE ÇEL?K YAPILAR YANGIN GÜVENL???
edilmeye ba?lanmas?yla çelik ve betonarme bina yap?mc?lar? aras?nda büyük bir mücadele ba?lam??t?r. . kat say?s? güney kulede çok fazla oldu?undan üst katla- r?n çökmesi ile . Birincisi kullan?lacak yap? malzemelerinin minimum yan- .
http://www.yangin.org/dosyalar/betonarme_ve_celik_yapilar_yangin_guvenligi.pdf

Adı Soyadı :
E-posta :
(ÖNDER) iftarına katılan